ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
แนวการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
             เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) สำหรับผู้สมัครเข้ารับทุน พสวท. ประเภทที่ ๒ จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริมของ สสวท. โดยมีรายละเอียดดังนี้
             3. แบบรับรองความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท.


 
 
 
[อ่่าน 19238 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:13:40 ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.